Privacy Verklaring

Beinspired2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken info@enthousiasmeur.nl

Persoonsgegevens die Beinspired2 verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Contactgegevens

  • Voor- en achternaam (contactformulier)
  • E-mailadres (contactformulier)

MET WELK DOEL VERWERKT Beinspired2 PERSOONSGEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met je op te nemen
  • Zodra je jouw gegevens hebt gedeeld in ruil voor onze e-papers, gebruiken we de gegevens om je te benaderen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen je informatie en gegevens niet met derden. Alle gegevens die Beinspired2 ontvangt blijft in onze handen.

HOE LANG Beinspired2 PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens bewaren we zolang het nodig is om ons zakelijk contact te onderhouden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beinspired2 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Enthousiasmeur.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Voor informatie over jouw recht van inzage en/of wijzigen van je persoonsgegevens verwijzen wij je naar het onderdeel ‘privacy rechten’ op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.enthousiasmeur.nl

Last updated: 14-07-2023, 1.0

Enthousiasmeur is een werknaam van Beinspired2
Oude Goorseweg 21
7478 SC Diepenheim
06 383 23 922
info@enthousiasmeur.nl
KVK: 24438061 Vestigingsnr 000000624497
BTW Nummer: NL002030242B76
Rabobank: RABO0106563947

Mobiel: 06 383 23 922